Kodeks dobrych praktyk eCommerce

Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.Sklep internetowy Herb-Apis kieruje się zasadami zawartymi w Kodeksie Dobrych Praktyk w Handlu Elektronicznym opublikowanym na stronie serwisu SafeBuy.pl https://safebuy.pl/ecommerce-fair-playKontynuuj